Robotyka, mechatronika, programowanie - wsparcie dla edukacji.

Szkolenie - Python dla nauczycieli 101x EDU

Szkolenie - Python dla nauczycieli 101x EDU - Galeria 3

  
Cena:199.00
Online poprzez email - dostępność zawsze.
Do koszyka

Kurs odbywa się w formie nauczania na odległość (e-learning). Certyfikat dla uczestnika. Certyfikat wystawiany w postaci pliku PDF oraz drukowany.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 

  • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
  • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Przykładowy wycinek z lekcji:

 

Program kursu:

 

1) Oprogramowanie:
 - Python, Mu-Editor, IDLE, Jupyter, AnaConda, Atom, PyCharm
 - Python - OpenSource, na systemy: Linux, MacOS, Windows oraz Android i iOS
 - Mu Editor - skąd go pobrać, co zawiera, jak go używać

2) Podstawy języka:
 - tryb pracy REPL, skrypty
 - pierwsze proste polecenie: print
 - polecenie vs komentarz
 - jak zapisywać komentarze

3) Podstawowe operacje arytmetyczne i typy danych:
 - zmienne i obiekty
 - wszystko jest obiektem
 - typ char, int, float, boolean, None
 - operacje arytmetyczne: + , - , * , ** , / , // , %
 - proste znakowe: + , *
 - instrukcje input, type
 - prosty program

4) Zaawansowane typy danych i instrukcja warunkowa:
 - listy (tablice)
 - krotki (tuple)
 - słowniki (disctionaries)
 - przykłady w zastosowaniach
 - instrukcja if, else
 - instrukcja input
 - proste zadanie domowe

5) Dodatki - biblioteki, moduły:
 - polecenie import i jego zastosowania
 - przykład z modułem random i randint
 - przykład z math i sqrt
 - przykład z time i sleep

6) Definiowanie funkcji:
 - po co funkcje (teoria czarnej skrzynki, odniesienie do telefonu komórkowego)
 - jak wygląda składnia definiowania funkcji
 - jak przekazywać i co to są parametry
 - jak funkcja zwraca wartości
 - przykład w oparciu o PythonTour
 - samodokumentujący się kod - opisy dla przyszłych programistów
 - zadanie domowe: zdefiniować funkcję (np. obliczanie pola lub obwodu prostokąta)

7) Pętle - przydatne struktury:
 - Pętla for z wykorzystaniem listy
 - pętla z instrukcją warunkową dla elementu listy
 - funkcja range()
 - pętla while
 - pętla nieskończona
 - pętla skończona

 


8) Struktura skryptu w Python:
 - 2 pierwsze linie ze znakiem #
 - import ///
 - komentarze globalne
 - definicje funkcji def()
 - kod programu


9) Kilka przykładów z podręcznika:
 - NWD dwoma metodami
 - Utwórz program sumujący n liczb całkowitych a. Liczby a oraz liczbę n wprowadzaj z klawiatury. Wyświetl wynik sumowania (suma) na ekranie.


10) Biblioteka żółwia i PyTechBrain
 - moduł turtle i obiekty typu Turtle()
 - podstawowe operacje, np. rysowanie kwadratu i prostokąta przez dwa żółwie
 - moduł PyTechBrain i obiekt PyTechBrain()
 - światła na skrzyżowaniu - prosty kod

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: